Pound là gì? Đổi đơn vị từ pound sang kilogam

Pound là gì?

Tại Việt Nam, đơn vị đo khối lượng phổ biến là kg, g, cân, tạ, yến,… Đó là những đơn vị chuẩn theo hệ SI. Còn đối với các nước châu u, khối lượng được đo bằng đơn vị khác chính là Pound. Vậy pound là gì? Cách quy đổi từ pound sang kg, g,……

Pound là gì? Hướng dẫn cách chuyển đổi từ Pound sang Kg chính xác nhất

Chúng ta có lẽ đã quen thuộc với các đơn vị đo khối lượng như: gram, kilogram, tấn, tạ… Tuy nhiên, đối với các nước châu Âu hoặc Mỹ thì họ sẽ sử dụng đơn vị tính khối lượng là LBS hay Pound. Vậy Pound là gì? Cách chuyển đổi từ Pound sang Kg như…