CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM LIÊN TỤC CHẤT RẮN

Cảm biến đo độ ẩm liên tục chất rắn là một thông số rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm & làm tăng hiệu quả kinh tế của việc sản xuất . Humy 3000 là sản phẩm được nghiên cứu , chế tạo thành công trong việc sử dụng để…