Liên Lạc Với Chúng Tôi Ngay

Bạn có cần giúp đỡ về một dự án cụ thể? Bạn có cần một báo giá cho bất kỳ sản phẩm hoặc giải pháp của chúng tôi? Bạn có cần hỗ trợ cho các thiết bị được cài đặt của bạn? Bạn có một câu hỏi về kỹ thuật? Bạn có cần một cái gì đó hoàn toàn khác nhau? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi 24/7. Chúng tôi đang mong đợi cuộc gọi hoặc yêu cầu trực tuyến của bạn.

Địa chỉ: Số 12 – Đường 310, Rosita Khang Điền , P. Phú Hữu , Q.9 – TP HCM

Điện thoại: 0978 79 55 66 – Tư Vấn Kỹ Thuật

Website: thietbikythuat.com.vn

Email: hoa.nguyen@huphaco.vn