Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm có hai phương pháp phổ biến để tính nhiệt độ trung bình năm:

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm Bằng Trung bình cộng:

 • Bước 1: Thu thập dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng của cả năm.
 • Bước 2: Cộng tổng giá trị nhiệt độ trung bình tháng.
 • Bước 3: Chia tổng giá trị cho 12 (số tháng trong năm) để lấy kết quả trung bình.

Công thức:

Nhiệt độ trung bình năm = (Tổng nhiệt độ trung bình tháng) / 12

Ví dụ:

Giả sử dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng của một năm như sau:

Tháng123456789101112
Nhiệt độ (°C)202224262830323028262422

Tính toán:

 • Tổng nhiệt độ trung bình tháng = 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 30 + 28 + 26 + 24 + 22 = 324
 • Nhiệt độ trung bình năm = 324 / 12 = 27°C

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm Bằng Trung bình trọng số:

 • Bước 1: Thu thập dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng và số ngày trong tháng của cả năm.
 • Bước 2: Nhân giá trị nhiệt độ trung bình tháng với số ngày trong tháng để lấy giá trị trọng số.
 • Bước 3: Cộng tổng giá trị trọng số.
 • Bước 4: Chia tổng giá trị trọng số cho tổng số ngày trong năm (365 hoặc 366) để lấy kết quả trung bình.

Công thức:

Nhiệt độ trung bình năm = (Tổng giá trị trọng số) / (Tổng số ngày trong năm)

Ví dụ:

Tháng123456789101112
Nhiệt độ (°C)202224262830323028262422
Số ngày312831303130313130313031
Giá trị trọng số620616744780868900992930840796720682

Tính toán:

 • Tổng giá trị trọng số = 620 + 616 + 744 + 780 + 868 + 900 + 992 + 930 + 840 + 796 + 720 + 682 = 9468
 • Tổng số ngày trong năm = 365
 • Nhiệt độ trung bình năm = 9468 / 365 = 25.94°C

Lưu ý:

 • Phương pháp trung bình cộng đơn giản hơn nhưng có thể không chính xác nếu số ngày trong tháng không bằng nhau.
 • Phương pháp trung bình trọng số phức tạp hơn nhưng cho kết quả chính xác hơn.
 • Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc phần mềm để tính toán nhiệt độ trung bình năm.

Xem thêm: cảm biến nhiệt độ được sử dụng trong công nghiệp.Bài viết liên quan

biến dòng kẹp T201DCH600-OPEN Biến dòng Kẹp

Xin chào ! Hôm nay mình chia sẽ nói về biến dòng kẹp hay còn gọi lả biến dòng hở. Một loại biến dòng thường được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Biến dòng kẹp hay còn gọi là biến dòng hở có ưu điểm vượt trội so với biến dòng kín…

Dây cảm biến nhiệt độ loại K Tất cả thông tin về cảm biến nhiệt độ 2 dây – Đánh Giá 2024

Cảm biến nhiệt độ 2 dây ư ! Nếu bạn hỏi mình về một loại cảm biến nhiệt độ có 2 dây mà không có thông tin gì khác thì phải nói là rất rất khó để xác định đây là loại cảm biến nhiệt độ gì. Tại sao ư ? Cảm biến nhiệt độ…

Cách kết nối cảm biến nhiệt độ với Arduino Mô đun cảm biến nhiệt độ là gì? So Sánh và Đánh Giá

Mô đun cảm biến nhiệt độ, một thiết bị mà bất cứ một sinh viên điện tử nào cũng ít nhất một lần được gặp trong quá trình học tập của mình. Dù rằng cảm biến chỉ mang tính chất học tập nhưng cũng giúp ích cho các bạn sinh viên tiếp cận được cách…