USB là gì? Những kiến thức quan trọng không thể bỏ lỡ

Một số dòng USB phổ biến hiện nay

Cùng với các thiết bị như chuột máy tính, bàn phím, USB đã trở thành một thiết bị vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong việc lưu và truyền dữ liệu thông tin giữa các máy tính hay hệ thống bộ nhớ. Tuy nhiên, kỷ nguyên Internet phát triển tạo ra những thay đổi trong…