Kiểm tra motor bị cháy (motor 1 pha & motor 3 pha)

Motor bị cháy là gì?

Motor điện (hay động cơ điện) là một loại động cơ sử dụng điện nói chung. Tất cả các loại động cơ điện được phân loại theo nhiều cách như sau: motor điện 1 pha và 3 pha; một chiều và xoay chiều, Rotor lồng sóc và dây quấn, Motor vạn năng,..Chức năng chính của…