Đồng hồ đo nước thải sinh hoạt: Những điều quan trọng không nên bỏ lỡ

Đồng hồ đo nước thải sinh hoạt là gì?

Thiết bị dùng để xác định lượng nước thải đã qua sử dụng ra bên ngoài môi trường chính là đồng hồ đo nước thải sinh hoạt. Thiết bị này cần có độ chính xác cao để tính toán chính xác số tiền cần chi trả cho đơn vị hỗ trợ. Bài viết này sẽ…