Độ ẩm tuyệt đối là gì cùng cách xác định giá trị hiện nay

Một số cảm biến đo độ ẩm

Ở bản tin dự báo thời tiết, độ ẩm là khái niệm thường xuyên được nhắc đến. Con người phát minh ra nhiều vật dụng nhằm xác định chính xác đại lượng này. Đặc biệt, độ ẩm có khả năng ảnh hưởng đến giường, tủ, thời tiết, vật liệu bê tông… Vậy thực sự độ…