Cách đấu dây, xác định nhanh đầu dây động cơ điện 3 pha

Sử dụng đồng hồ đo điện xác định đầu dây của động cơ điện 3 pha

So với động cơ điện 1 pha, Động cơ điện 3 pha có nhiều ưu điểm và đặc tính nổi bật hơn cả. Ngoài ra, cấu tạo của động cơ điện 3 pha cũng vô cùng đơn giản. Ngoài ra, việc sử dụng động cơ điện 3 pha thay vì động cơ điện 1 pha…