Tìm hiểu ngay các kiến thức về cáp APG và cáp AAG 

Cáp APG và cáp AAG khác nhau ở đâu?

Cáp quang AAG quyết định đến tốc độ mạng rất nhiều. Bạn có thể thấy, một thời gian trước cáp quang AAG bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lý do cá mập cắn. Chúng làm ảnh hưởng việc vận hành và sử dụng mạng Internet của người dùng. Hiện nay cáp quang APG được đưa…