Vén màn những ứng dụng tuyệt vời của bộ chuyển đổi tần số điện 

Bộ chuyển đổi tần số điện còn được gọi là bộ biến tần

Hiện nay mạng lưới điện Việt Nam thường sử dụng tần số số với giá trị là 50 Hz. Trong khi đó, các nước trên thế giới sử dụng tần số 60 HZ. Điều này gây ra một số khó khăn cho việc chuyển đổi tần số điện giữa các quốc gia với Việt Nam…