Tụ điện và nguyên lý làm việc của tụ điện là gì? Bạn đã biết chưa?

Tụ điện là gì và những điều nên biết

Gần như hầu hết các thiết bị điện trong gia đình của chúng ta đều có tụ điện, nhưng liệu tất cả chúng ta đã biết chúng là gì. Công dụng của chúng để làm gì và nguyên lý làm việc ra sao. Để trả lời được những câu hỏi đó thì chúng ta hãy…