Khác biệt cơ bản giữa roto dây quấn và roto lồng sóc là gì?

Lõi thép Roto dây cuốn có gì?

Roto dây quấn và Roto lồng sóc là những thiết bị, vật liệu kỹ thuật điện quan trọng. Chúng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống và nghiên cứu khoa học – vật lý. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa phân biệt được. Hãy tìm hiểu bài viết này để được biết chi tiết hơn…