Hiệu suất năng lượng tối thiểu là gì? Những văn bản pháp lý quy định

Tiết kiếm năng lượng điện tối thiểu

Hiệu suất năng lượng tối thiểu là gì? Đó là một trong những khái niệm được quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010. Vậy hiệu suất đó được hiểu như thế nào? Các văn bản liên quan nào khác quy định? Hãy theo dõi…