Máy kiểm tra rò rỉ Petrol vapour

Petrol vapour là gì vậy

Petrol vapour hiểu một cách đơn giản là xăng dạng hơi, tuy ở điều kiện thường chúng tồn tại ở dạng lỏng. Hiện Petrol vapour được đóng thành các thùng, bình chứa khí nén. Chúng có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và là nguyên…