Bạn biết gì về KNX cùng cách lập trình hệ thống KNX

KNX và hệ thống KNX là gì

KNX là một tiêu chuẩn cụ thể có phạm vi ứng dụng toàn cầu về vấn đề điều khiển và vận hành nhà thông minh. Chúng giống như một thước đo giá trị được đặt ra trước đó. Vậy hệ thống KNX được lập trình ra sao.  Khái niệm KNX là gì? KNX chính là…