Tìm hiểu GPRS và vai trò đặc biệt của ứng dụng GPRS trong cuộc sống

GPRS còn là một khái niệm xa lạ trong cuộc sống, bạn có thể vẫn còn bỡ ngỡ và chưa hiểu chúng là gì? Về bản chất, đây là thuật ngữ thường dùng để chỉ dịch vụ dữ liệu di động có dạng vô tuyến. Các kiến thức chi tiết hơn cùng ứng dụng GPRS…