Gia công siêu âm là gì ? Tìm hiểu về các thông số quan trọng

Hình ảnh của gia công

Mục đích của phương pháp gia công siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả khi cut bằng cách đưa dao động trực tiếp. Hiện nay có nhiều cách để gia công gồm cắt, tiện, khoan, khoét và mài… Hãy tìm hiểu về khái niệm, công dụng và các nguyên lý hoạt động cùng cách phân…