SQL là gì? Các công dụng chính của ngôn ngữ SQL

Công dụng chính của SQL

SQL được sử dụng rộng rãi trong các ngôn ngữ quản lý cơ sở dữ liệu. Chúng hoạt động trên máy tính đơn lẻ. Mặt khác, các ngôn ngữ lập trình cao cấp nhất đều cần đến sự hỗ trợ của SQL. Vậy cụ thể SQL là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết…