BMS là gì? Những tính năng cơ bản của hệ thống BMS

Hệ thống BMS

BMS là gì? Đó chính là hệ thống quản lý tòa nhà. BMS là một hệ thống đồng bộ có thể kiểm soát được toàn bộ hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Cụ thể là hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hòa, an ninh,… Mục đích đảm bảo việc…