Chất điện môi là gì, bật mí công thức tính hằng số điện môi nhanh nhất!

Minh họa về dấu điện tích

Chất điện môi là vật liệu cơ bản trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người còn cảm giác xa lạ với khái niệm này. Vậy thực tế chất điện môi là gì cùng các ứng dụng. Và cách xác định hằng số điện môi nhanh nhất hiện nay là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết…