Chất bán dẫn là gì? Tính chất đặc trưng của chất bán dẫn

Chất bán dẫn là gì?

Chất bán dẫn là gì? Đó là chất có độ dẫn điện ở mức độ trung gian. Chất bán dẫn cách được điện ở nhiệt độ thấp. Dẫn điện ở nhiệt độ thường. Vậy cụ thể chất bán dẫn là gì? Có những tính chất và ứng dụng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua…