Cảm biến vị trí là gì? Tìm hiểu về các loại cảm biến vị trí thông dụng nhất

Các dòng cảm biến hiện nay có gì?

Cảm biến vị trí có chức năng đo khoảng cách di chuyển của vật thể đến một vị trí nhất định. Ngoài ra, chúng còn có thể xác định sự có mặt của một điểm cố định hoặc tham chiếu. Bài viết này sẽ cung cấp đến khách hàng các kiến thức về thiết bị…