Đặc điểm và nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận là gì?

Cảm biến tiệm cận là thiết bị được dùng để phát hiện vật thể kim loại từ tính, kim loại không từ tính. Ngày nay cảm biến tiệm cận ngày càng trở nên phổ biến. Chúng được ứng dụng phổ biến trong hầu hết mọi lĩnh vực. Vậy cảm biến tiệm cận là gì? Đặc…