Cảm Biến Báo Mức ” Xi Măng ” Chính Xác Nhất

cảm biến báo mức xi măng

Cảm biến báo mức xi măng dùng radar báo mức chất chất rắn được xem là giải pháp tối ưu nhất để giám sát mức xi măng chứa trong silo trong quá trình sản xuất. Đặc thù của ngành xi măng là có rất nhiều bụi và bề mặt xi măng chứa trong silo không…