Những điều quan trọng không thể bỏ lỡ về cảm biến chênh áp màng

Cảm biến chênh áp màng FKB - Georgin / Pháp

Cảm biến chênh áp màng là dòng sản phẩm cảm biến khá đặc thù. Chúng có thể hoạt động và vận hành tốt trong điều kiện nhiệt độ cao. Thậm chí lên dến 350 độ C. Các môi trường ăn mòn hóa chất và độc hại sản phẩm cũng có thể vận hành tốt và…