Máy rò rỉ khí Nitric Oxide (NO) thế hệ mới

Máy rò rỉ khí Nitric Oxide (NO) thế hệ mới

Rò rỉ khí là một hiện tượng xảy ra khá phổ biến. Có thể xuất hiện trong môi trường tự nhiên, cũng như trong môi trường sản xuất. Chất khí bị rò rỉ ra, nếu không được phát hiện kịp thời thì sẽ gây hại rất lớn tới sức khỏe con người và nhiều loài…