Máy kiểm tra rò rỉ Pentane (C5H12) thế hệ mới

C5H12 là khí gì?

Là một ankan điển hình nhưng Pentane (C5H12) tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện bình thường. Khác với các chất khí Pentan khác như CH4, C2H6, C3H8 hay C4H10. Hiện nay, Pentane (C5H12) được biết đến là một dung môi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công nghiệp, đặc biệt sử…