Mạch nguồn là gì? Tìm hiểu về phân loại và ứng dụng mạch nguồn

Một mẫu mạch nguồn điển hình hiện nay

Thiết bị điện tử muốn hoạt động được cần có sự xuất hiện của mạch nguồn. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, chúng lấy nguồn nuôi từ đâu hay không? Và hiện nay có những dạng mạch nguồn cụ thể và chi tiết nào? Hãy tìm hiểu bài viết này để cập nhật các…