Bạn biết gì về phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử 

Gia công - Phương pháp phổ biến trong cuộc sống

Bài viết này cung cấp các kiến thức tổng quan nhất về phương pháp gia công bằng chùm tia điện tử. Bạn sẽ hiểu về khái niệm, công dụng, ưu và nhược điểm của kỹ thuật này.  Khái niệm gia công bằng chùm tia điện tử là gì ? Rơnghen, đèn điện tử và hệ…