Cơ năng là gì? Sự bảo toàn và hệ quả của cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng

Cơ năng là một khái niệm được dùng nhiều nhất trong vật lý. Cơ năng được hiểu là tổng của động năng và thế năng. Hay một cách hiểu khác, cơ năng là năng lượng kết hợp của chuyển động và vị trí của vật thể. Thế nhưng cụ thể khái niệm của cơ năng…