Bạn biết gì về đồng hồ đo áp suất hóa chất Chlorine

Hình ảnh mô tả đồng hồ đo áp suất hóa chất

Đồng hồ đo áp suất hóa chất là dòng sản phẩm chuyên dụng, chúng xác định lực áp suất bơm dành riêng cho hóa chất Chlorine. Như bạn biết đó, Cl2 là loại hóa chất có tính ứng dụng đặc biệt trong đời sống. Chúng có thể thực hiện các chức năng đa dạng khác…