Lực hướng tâm là gì ? Sự khác biệt giữa hướng tâm và ly tâm Force

Trong thực tế, lực hướng tâm được ứng dụng rất nhiều vào trong cuộc sống. Nó được dùng để giải thích được nhiều hiện tượng vật lí. Vậy lực hướng tâm là gì? Công thức của lực hướng tâm là gì? Ứng dụng của chuyển động li tâm là gì? Cùng theo dõi bài viết…