Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Can K

ứng dụng bộ chuyển đổi tín hiệu can K sang 0-10V

Bộ chuyển đổi can K được dùng để chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ từ Can nhiệt loại K sang tín hiệu 4-20mA . Thông thường các Thermocouple loại can K thường tín đưa ra tín hiệu rất nhỏ là mV , các tín hiệu mV rất dể bị sụt áp khi kéo xa vì thế…