cap bao ve IP x7

cấp bảo vệ IP X7

IP x7 mang tới bảo vệ thiết bị hoàn toàn , có thể ngâm trong nước 30 phút ở độ sâu 1 mét

IP x7 mang tới bảo vệ thiết bị hoàn toàn , có thể ngâm trong nước 30 phút ở độ sâu 1 mét