Tìm hiểu khái niệm từ trường là gì và kiến thức xung quanh từ trường

Quy tắc nắm bàn tay phải trong từ trường

Từ trường được biết đến là môi trường vật chất đặc biệt. Chúng được sinh ra theo 3 cách. Cách 1 là sinh ra quanh các điện tích chuyển động. Cách 2 do sự biến thiên của điện trường. Và cách cuối cùng là từ các momen lưỡng cực từ, ví dụ từ nam châm….