Tủ điện hạ thế là gì? Tìm hiểu về cấu tạo và phân loại hiện nay

Tủ điện là gì vậy?

Tại các trạm biến áp, tủ điện hạ thế là thành phần quan trọng không thể thiếu. Ngoài ra, tại các trạm kỹ thuật ở khu công nghiệp hoặc nhà máy sản xuất, bạn cũng dễ thấy sản phẩm này. Vậy tủ điện hạ thế là gì? Tìm hiểu ngay các kiến thức bổ ích…