Tín hiệu digital là gì? Tìm hiểu về tín hiệu Analog & Digital

analog & digital

Bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực điện tử hoặc xử lý tín hiệu chắc hẳn đã quen thuộc với hai loại thiết bị chính là Analog & Digital. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về Analog & Digital là gì? Giữa Analog & Digital có những điểm nào khác nhau? Vậy…