Tín hiệu analog cùng các cách phân loại phổ biến hiện nay

analog & digital

Tín hiệu là một khía cạnh quan trọng, đây là đại lượng vật lý phổ biến. Vậy tín hiệu analog là gì, cách phân loại ra sao. Bài viết này sẽ bộc lộ chi tiết điều này nhé!  Thế nào là tín hiệu? Để tìm hiểu sâu hơn về tín hiệu analog, thì đầu tiên…