Bạn biết gì về tiêu chuẩn CE cùng quy trình cấp chứng nhận CE hiện nay

CE và tiêu chuẩn CE trên thị trường hiện nay

CE hay CE Marking (trong tiếng Pháp là Conformité Européenne) được hiểu là tiêu chuẩn Châu Âu. Nếu như một sản phẩm được cấp chứng nhận CE Marking tức là nó được pháp luật của Liên minh Châu âu EU công nhận. Từ đó, chúng có thể được lưu thông tự do trong toàn thị…