Máy rò rỉ khí Methane (CH4)

Máy rò rỉ khí Methane (CH4)

Rò rỉ khí là một trong những hiện tượng rất nguy hiểm. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người, cũng như hoạt động sản xuất. Sự ra đời của máy rò rỉ khí đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề trên. Có rất nhiều loại máy…