Máy rò rỉ khí Hydrogen chloride (HCl)

Máy rò rỉ khí Hydrogen chloride (HCl)

Ngày nay, máy rò rỉ khí được sử dụng rất phổ biến. Chức năng chính của loại sản phẩm này chính là dùng để phát hiện sự rò rỉ khí ra ngoài. Qua đó mà các thợ sửa chữa dễ dàng phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, sửa chữa kịp thời. Một trong…