Lực ma sát là gì cùng ứng dụng trong nghiên cứu và cuộc sống

Lực ma sát là gì?

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe về lực ma sát. Vậy lực ma sát là gì? Đây là một lực gây cản trở chuyển động của vật này so với vật khác. Lực ma sát không phải là một lực cơ bản như các lực khác: trọng lực, lực hấp…