Internet of things là gì? Các đặc tính cơ bản của Internet of things

Trong những năm gần đây, cụm từ Internet of things xuất hiện ngày càng phổ biến. Chúng ta vẫn thường hay được nghe thấy cụm từ này. Bên cạnh đó những ứng dụng của Internet of things vào trong cuộc sống ngày càng nhiều. Vậy Internet of things là gì? Theo dõi bài viết dưới…