Hệ thống giám sát năng lượng EMS cùng cách quản lý năng lượng

Giám sát năng lượng để tiết kiệm là một hành động tích cực

Giám sát năng lượng là một khái niệm khá xa lạ. Chúng liên quan đến các hoạt động như tiết kiệm điện năng. Đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong các nhà máy, xí nghiệp hay tổ chức và cơ quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về khái niệm, quy trình cũng…