Bạn có biết: Ứng dụng của dòng điện xoay chiều là gì?

Pha của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều được ứng dụng trong cuộc sống và hoạt động sản xuất thường ngày. Chúng góp phần giúp hoạt động sản xuất, vận hành được diễn ra bình thường. Vậy khái niệm dòng điện xoay chiều là gì? Ứng dụng của chúng có điểm gì nổi bật để khiến cuộc sống con…