Tìm hiểu về các đơn vị đo lường điện thông dụng nhất (Volt, Ampere, Ohm)

Mối quan hệ giữa các đại lượng

Đơn vị đo lường điện là hệ thống quan trọng để thể hiện các đơn vị điện tiêu chuẩn cùng hệ thống các đơn vị đo đi kèm. Chúng góp phần thể hiện các trị số để đánh giá hiệu quả của thiết bị điện. Cùng tìm hiểu kỹ hơn điều này trong bài viết…