mat truoc cua dong ho do ap suat M5000

Mặt trước ghi rõ sai số CL1.0 tương đương 1%

Mặt trước ghi rõ sai số CL1,0 tương đương 1%

Mặt trước ghi rõ sai số CL1.0 tương đương 1%

Both comments and trackbacks are currently closed.