2-cam-bien-ap-suat-ngat-dong-co-bom

cảm biến áp suất dùng để ngắt bơm

Motor sẽ được bảo vệ bởi cảm biến áp suất thông qua bộ chuyển đổi 4-20mA sang Relay

Motor sẽ được bảo vệ bởi cảm biến áp suất thông qua bộ chuyển đổi 4-20mA sang Relay