cam bien ap suat thuy tinh

cảm biến áp suất thuỹ tĩnh

Thiết kế chuẩn IP68 giúp cảm biến áp suất thuỷ tĩnh thả chìm trong nước mà không bị ảnh hưởng

Thiết kế chuẩn IP68 giúp cảm biến áp suất thuỷ tĩnh thả chìm trong nước mà không bị ảnh hưởng